Chính sách bảo mật thông tin

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của www.dulich.međược www.dulich.me cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.dulich.me  . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

 

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.dulich.me  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

– Ban quản lý www.dulich.me  yêu cầu các khách hàng  khi đăng ký sử dụng dịch vụ của www.dulich.me phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.dulich.me  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

Thời gian
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Thông tin khách hàng